(120kB)

Pierwsze Europejskie Dni Pomorza


W dniach od 5 do 7 czerwca, na dziedzińcu Zamku Ksi±ż±t Pomorskich w Szczecinie odbył się cykl imprez i uroczystości, zwi±zany z Pierwszymi Europejskimi Dniami Pomorza. Głównym przesłaniem tego projektu była promocja oraz zachowanie i pomnażanie dziedzictwa historyczno - kulturowego Pomorza. Impreza organizowana była z okazji jubileuszowej 500. rocznicy rodu Trzebiatowskich, a jednym z wydarzeń wernisaż wystawy Janusza Trzebiatowskiego zatytułowanej "Pomiędzy. Malarstwo Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego", która miała miejsce w Galerii Gotyckiej zamku. Wernisaż który poprzedzony był koncertem Chopinowskim, w wykonaniu Izabeli Jutrzenka- Trzebiatowskiej, wzbogaciła poezja Joanny Krupińskiej-Trzebiatowskiej dedykowana Januszowi Trzebiatowskiemu, Artysta pokazał 48 swoich prac, polemizuj±ych między abstrakcj± biologiczn± a abstrakcj± geometryczn± a także ukazuj±ych drogę artysty od "Czarnego kwadratu na białym tle" Malewicza do "Czarnego słońca na białym tle" Trzebiatowskiego.

Impresje chińskie


Galeria Muzeum zaprasza do zwiedzania wystawy "Impresje chińskie" znajduj±cej się na odrestaurowanym poddaszu Kościoła Gimnazjalnego w Chojnicach.


© Galeria Muzeum Janusza Trzebiatowskiego