Kategoria: Wystawy

to tytuł wystawy prezentowanej od 23 stycznia do 15 lutego 2019 r. w Galerii Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Wystawa prac Janusza Trzebiatowskiego z cyklu "Tryptyk Ormiański", szukanie światła zdecydowanie przekracza malaturę, jej powierzchowną warstwę, nie ma też zasadniczo impresyjnego odtworzenia postrzeganego przez artystę świata, pisze Stanisław Dziedzic. Armeński świat monasterów, kościołów, chaczkarów, skał czy spowitych ciszą ruin starożytnych budowli doznaje intelektualnego przetworzenia. Uwidacznia się w tych obrazach także poszukiwanie korzeni kulturowych, jaka być może nie do końca uświadomiona tęsknota za sacrum, zdecydowanie wykraczająca poza fascynacje w kategoriach estetycznych. Trzebiatowski jak się wydaje został nie tylko urzeczony pięknem Armenii, doświadczał tamtejszej tradycyjnej gościnności, został także zafascynowany duchowością Wschodu. Będąc raczej nośnikiem kultury zachodniej, ale przecież zafascynowany także Wschodem, podejmuje interesującą próbę zderzenia obu światów kultur, cywilizacji i systemów wartości Wschodu i Zachodu. Jak się wydaje owo szukanie korzeni, poszukiwanie i tęsknota za sacrum przynosi ciekawą próbę identyfikacji kulturowej, w szerokim znaczeniu tego określenia. Taką Armenię postrzega Janusz Trzebiatowski, ubogacając ją o doświadczenia kulturowe polskich Ormian tych ze Lwowa i Kresów czy współczesnego Krakowa, w którym Artysta żyje od kilkudziesięciu lat.

Strona Muzeum Niepodległości
Film z otwarcia wystawy

(c) 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone