Ryszard Milek

Czysta forma w sztuce Janusza Trzebiatowskiego

 

Czysta forma w sztuce Janusza Trzebiatowskiego, jest absolutną doskonałością, matematycznym proncipium, którą Artysta poszukuje, zdawałoby się odnajduje, ale wciąż z łagodnym niepokojem próbuje określić i w metafizycznym zachwycie zatrzymać i utrwalić w subtelnym, kruchym kształcie.

Marek Sołtysik

Złączone w blasku

O najnowszych rysunkach Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego

 

Nie istnieje klucz do twórczości autentycznego artysty. Gdy stanie się oko w oko przed nieuchwytnym bogactwem świata wykreowanego przez człowieka, przed bezmiarem zawartym na płaszczyźnie – w tym wypadku nieważne: na kilku metrach kwadratowym naprężonego płótna czy na kartce wyrwanej z małego szkicownika – uzyskuje się pewność, że od rzeczywistości tam przedstawionej nie może być reklamacji.

Marek Sołtysik

Prześwity. Strefa czystego życia

O malarstwie Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego

 

Krzysztof Kulis

Pomiędzy nurtami

 

Niezwykle trudno jest podjąć próbę skomentowania lub opisu współczesnego dzieła sztuki, a szczególnie twórczości plastycznej, gdyż obecnie nie obowiązują żadne czytelne i ogólnie przyjęte kryteria oceny artystycznej.

Sztuka jest wyrazem subiektywnych emocji, siły talentu i indywidualnych przeżyć twórcy wynikających z jego losu i predyspozycji.   

Jolanta Antecka

Odnalezione w pracowni

 

Janusza Trzebiatowskiego  znam od wielu lat (od ilu – nie powiem; wszak kobiety aż tak dugo nie żyją…) i przez cały ten szmat czasu patrzę na sztukę i na człowieka. Spotkanie ze sztuką Trzebiatowskiego było dużym przeżyciem, spotkanie z jej autorem dostarczyło kolejnych emocji, takich jakie towarzyszą zderzeniem z niepowszednią, bogatą osobowością.

(c) 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone