(120kB)

Kolekcja sztuki dawnej


Życiow± pasj± Janusza Trzebiatowskiego jest także kolekcjonerstwo. Pewnego rodzaju dokumentację jego rozlicznych podróży stanowi± zbiory sztuki dawnej znajduj±ce się w Galerii. Najstarszym eksponatem, albowiem z XVI wieku, jest pochodz±ca z Wietnamu, rzeĽbiona w drewnie figura Buddy. Innymi, równie cennymi obiektami s±: rzeĽba przedstawiaj±ca ¶w. Floriana (XVII wiek), figura ¶w. Anny (poł. XVIII wieku), waza porcelanowa z epoki Ming pochodz±ca z Chin, grawerowany dzban perski, XVIII-wieczna tkanina sakralna, romanizuj±cy krzyż kamienny przedstawiaj±cy Mękę Pańsk±, samowar afgański, czy rzeĽby z kła morsa.


© Muzeum Janusza Trzebiatowskiego