(120kB)

Medalierstwo i rzeĽba


Pierwszymi pracami Janusza Trzebiatowskiego z zakresu medalierstwa były projekty odznak turystycznych i okoliczno¶ciowych, które powstały podczas jego krakowskich studiów. W Chojnickiej Galerii znajduje się 30 prac z tej dziedziny. Większo¶ć, to odznaki po¶więcone Beskidom i Tatrom, ale s± także takie, które nosz± za sob± tre¶ci regionalne lub zwi±zane s± z rozmaitymi wydarzeniami i instytucjami. Realizacje artystyczne Trzebiatowskiego przedstawiaj± wielorakie formy: od zwyczajowego medalu, przez plakiety po formy przestrzenne. W medalierstwie Trzebiatowski posługuje się przede wszystkim skrótowym znakiem plastycznym lub symbolem, a także gr± migocz±cego, odbijaj±cego się ¶wiatła. W Galerii znajduje się m. in. 18 medali z cyklu "Tatry", których głównym motywem jest przetworzony (przekomponowany) pejzaż, seria medali po¶więconych Festiwalowi Pianistyki Polskiej w Słupsku, 9 medali z cyklu "Dla Izy", medale upamiętniaj±ce Powstanie Warszawskie, a także różne medale fundacyjne.


© Muzeum Janusza Trzebiatowskiego