(120kB)

Malarstwo olejne


Malarstwo Janusza Trzebiatowskiego, należ±ce do nurtu sztuki intelektualnej, cechuje wielowarto¶ciowo¶ć, któr± buduje za pomoc± umiejętnego tworzenia nastroju, trafnego użycia koloru i ¶wiatła, harmonii barw oraz d±żenia do doskonało¶ci formy. Poprzez swoje malarstwo, artysta kreuje rzeczywisto¶ć, kształtuj±c sposób jej postrzegania, a także pobudza wyobraĽnię, skłaniaj±c do tworzenia skojarzeń i wyzwalania własnych emocji. Janusz Trzebiatowski maluje cyklami, co widoczne jest także w Galerii. Znajduj± się tu zarówno obrazy olejne, jak i pastele m. in. z cyklu "Pejzaż chmur", "Studium do portretu", "Wierzby", "Wierzboformy", "Pejzaż muzyczny", "Ptaki", "Nad wod±", "¦wiatła w wodzie", "Zagajniki", "Studium pejzażu", "Pieta", "Tatry", "Pejzaż siana", "Tryptyk Armenii", czy "Forma biologiczna". Wszystkie obrazy znajduj±ce się w Galerii rozmieszczone s± według zamysłu artysty, harmonijnie współgraj±c i tworz±c spójn± cało¶ć na poszczególnych kondygnacjach baszty.


© Muzeum Janusza Trzebiatowskiego