(120kB)

Archiwum


Otwarcie Galerii Muzeum Janusza Trzebiatowskiego

Dnia 25 wrze¶nia 2010 roku o godzinie 19:00 przy ul. Sukienników 16 w Chojnicach odbyło się otwarcie Galerii Muzeum Janusza Jutrzenka - Trzebiatowskiego. Na pocz±tku uroczysto¶ci nast±piło powitanie przybyłych go¶ci przez Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera oraz przemówienie Janusza Jutrzenka - Trzebiatowskiego. Po po¶więceniu baszty przez ks. Jacka Dawidowskiego wszyscy zebrani mieli okazję do zapoznania się z dziełami artysty znajduj±cymi się wewn±trz obiektu. Gdy zwiedzanie galerii dobiegło końca w Restauracji Sukiennice rozpoczęła się druga czę¶ć wieczoru, podczas której podpisana została umowa darowizny pomiędzy Januszem Jutrzenka - Trzebiatowskim a Gmin± Miejsk± Chojnice reprezentowan± przez Burmistrza Miasta dr Arseniusza Finstera. Jej przedmiotem jest kolekcja dzieł sztuki należ±ca do Janusza Jutrzenka - Trzebiatowskiego obejmuj±ca 366 obiektów o warto¶ci oszacowanej przez strony na 1,5 mln zł. Umowa ta przedstawiona zostanie podczas Sesji Rady Miejskiej dnia 27.09.2010 r. Artysta przyjmuj±c szereg gratulacji dziękował osobom życzliwym za powstanie galerii przyznaj±c okoliczno¶ciowe medale Arseniuszowi Finsterowi, ks. Jackowi Dawidowskiemu, Marii Eichler, Mirze Pilarskiej, Cezaremu Nowajczyk, Mirosławowi Janowskiemu oraz Jerzemu Szczukowskiemu. Otwarciu Galerii Muzeum towarzyszyło wiele imprez poczynaj±c od czę¶ci nieoficjalnej z 23 wrze¶nia br., czyli złożenia kwiatów na grobie przyjaciela - Juliana Rydzkowskiego. Tego samego dnia o godzinie 19:00 w Klinice Krojanty odbyło się spotkanie literackie Joanny Krupińska - Trzebiatowskiej. Natomiast w pi±tek 24 wrze¶nia o godz. 17:00 w LO odbyło się Ognisko Pokoleń, któremu towarzyszyło otwarcie wystawy pt. "Medalierstwo Janusza Trzebiatowskiego" w fotografice Adama Gryczyńskiego oraz koncert fortepianowy Izabeli Jutrzenka - Trzebiatowskiej. Samo otwarcie galerii 25 wrze¶nia 2010 r. poprzedzone zostało o godz. 12:00 odsłonięciem obrazu "Anioł Izabeli - Janowi Pawłowi II", koncertem chóru "Lutnia w hołdzie Janowi Pawłowi II - Honorowemu Obywatelowi Miasta Chojnice" i uroczysto¶ciami odbywaj±cymi się od godz. 13:00 w chojnickiej bazylice, gdzie przedstawiona została wystawa malarstwa Janusza Trzebiatowskiego pt. "Tryptyk Armenii" oraz odbył się poł±czony z poezj± Janusza Trzebiatowskiego w interpretacji Jerzego Treli koncert organowy Przemysława WoĽniaka w towarzystwie barytonu Adama Zaremby. W niedzielę 26 wrze¶nia w Dworze Krojanty można było podziwiać wystawę Jednego Dzieła Janusza Trzebiatowskiego pt. "Tryptyk", wzi±ć udział w koncercie klawesynowym Elżbiety Stefańskiej - prof. Akademii Muzycznej w Krakowie oraz recitalu fortepianowym Izabeli Jutrzenka - Trzebiatowskiej. Ostatni punkt programu przewidziany jest na godz. 12:00 dnia 5 paĽdziernika 2010 roku w Ko¶ciele Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy w Żalnie, gdzie ponownie zostanie otwarta wystawa malarstwa Janusza Trzebiatowskiego pt. "Tryptyk Armenii".


© Muzeum Janusza Trzebiatowskiego